Dzierżawisz lokal dla firmy? Wypróbuj obecność wody i negocjuj z kontrahentem!
Jeżeli zakładamy jednostkę i jej siedziba musi się mieścić w wynajmowanym pomieszczeniu, winniśmy zadbać o ciąg detalów. Uprości nam to pracę, a dodatkowo umożliwi ustrzec się problemów.
Szczególnie zadbajmy o to, żeby zostać poinformowanym, jakie spółki dostarczają w budynku media.

opinie
Każda jednostka obecnie potrzebuje do swojego działania energii elektrycznej, kanalizacji, internetu. O ile sprawę podłączenia do sieci damy radę obejść przez podpisanie kontraktu na internet mobilny, o tyle pozostałe media to już cięższy przedmiot. Niekiedy można skonstruować umowę wynajmu tak, by to wynajmujący gwarantował nam dostęp do mediów i je finansował. Są jednak sytuacje, że nie jest to dopuszczalne czy też wynajmujący szczególnie walczy, by nasze przedsiębiorstwo rozliczała się z dostawcami na własną rękę – dostawca gazu ziemnego. Jeśli dodatkowo wymagamy dostępu do instalacji gazowej, dobrze jest dowiedzieć się, który dostawca gazu ziemnego zaspokaja daną nieruchomość. Może to mieć znaczenie również z przyczyn bezpieczeństwa.
Nie zapominajmy przy tym, że często perspektywy współpracy z dostawcami mediów są inne dla ludzi prywatnych, a inne dla spółek. Sprzęga się to m.in. z innymi stawkami czy też innym trybem rozliczania zapłaty. Trzeba więc dogłębnie sprawdzić, na jakich warunkach odbywa się u danego dostawcy na przykład sprzedaż paliwa gazowego – sprzedaż paliwa gazowego. Pomoże nam to wyselekcjonować najlepszą taryfę.

Do tego dobrze będzie zrobić taki zwiad przed podpisaniem umowy najmu lokalu – wówczas będziemy mogli korzystać z tego faktu w negocjowaniu kosztów najmu. Podobnie rzecz będzie się miała z energią elektryczną albo wodą i ściekami.

About

Categories: Bez kategorii Tagi: , , ,