Tag Archives: pasty
Mieszalniki jako niezbędny przyrząd do wymieszania elementów
Każdy wyrób, będący kompozytem różnorodnych substratów, by w pełni zaspokajał oczekiwania nabywców, nastręcza gruntownego mieszania. Mieszalniki są wariantem maszyn używanych przy scalaniu poszczególnych substancji w celu uzyskania jednorodności w środowisku jedno, albo wielofazowym, pod względem stężenia, gęstości, temperatury i innych cech mieszanki.