Właściwie zorganizowany magazyn, to jaki? Co musi się w nim znajdować? Jakie normy musi spełniać?
Przestrzenie magazynów powinny być murowane i wolne od zagrożenia ogniem. Ważne jest, by podłogi były wytrzymałe na działanie trzymanych w magazynie rzeczy oraz na uszkodzenia mechaniczne, ponieważ wszelkie nierówności mogą przeszkodzić poruszanie się wózków i rozlokowywanie się personelu.

Jeśli to do wykonania podłogi muszą utworzyć jeden poziom, bez progów, schodów i pochylni. Szerokość drzwi powinna być (kliknij hiperłącze) dostosowana do rodzaju stosowanych środków transportu i zorganizowania ruchu.

Regały paletowe

Autor: Feed My Starving Children (FMSC)
Źródło: http://www.flickr.com

W każdym pokoju powinny zostać zamontowane się czytelne tablice, pozwalające możliwe obciążenie stropu na 1m2. Ściany i sufit powinny być dostosowane na działanie przechowywanych części oraz, tak jak i podłoga, nietrudne do odkurzania lub zmywania. Okna powinny być zabezpieczone przed włamaniem. Stosunek powierzchni oszklonej okien do powierzchni podłogi musi wynieść co najmniej 1/12. Oprócz oświetlenia standardowego powinno być zorganizowane wspaniałe oświetlenie sztuczne. W miejscach trzymania mniejszych części i tam gdzie trzeba rozpoznawać etykiety należy zainstalować dodatkowe lampy.

Doskonałe wyposażenie magazynów to też odpowiadająca wentylacja: naturalną lub grawitacyjną – w miejscach, w których nie przetrzymuje się materiałów niebezpiecznych (np. magazyny części wymiennych, narzędzi, wyrobów metalowych) a także pełniącą określone przepisy p-poż. w magazynach materiałów uznanych za niebezpieczne- więcej wskazówek http://olejnik.pl/regaly-jezdne/Magazyny, których sposób instalowania podłogi najniższej poziomu znajduje się ponad terenem, powinny mieć rampy. W prawidłowo zaprojektowanych magazynach poziom podłogi będzie znajdował się na takiej wysokości, aby tworzyła ona z rampą jedną płaszczyznę. Rozmiar ramp musi być dopasowana do wysokości podłogi skrzyń załadunkowych zazwyczaj używanych pojazdów a ich szerokość do rodzaju środków transportu wewnątrz. Dla porządku prac powinny być ustawiane odpowiednie regały paletowe. Nie wolno budować ramp bez schodów, tak aby pracownicy mogli zeskakiwać z wysokości lub porywać się na rampę. Krawędzie rampy powinno się malować w skośne czarno-żółte pasy ostrzegające. Pamiętajmy o tych wymogach.

About