Jak można by wykorzystać otrzymane wcześniej referencje, aby dostać lepszą posadę?
W życiu bieżącym opinia, którą posiadamy u innych ludzi jest niezwykle ważna. Nie inaczej jest wtedy, kiedy poszukujemy lepszej posady. Nawet w dostępnych w internecie przykładach CV znajduje się wielokrotnie oddzielna rubryka która dotyczy opinii od wcześniejszych pracodawców.
Dlatego też kiedy szukamy lepszej posady, w miarę możliwości, warto jest uzyskać właściwe dla nas referencje od poprzedniego pracodawcy.

Jeżeli je uzyskamy, informacje o nich należałoby umieścić w CV. Niestety zwierzchnicy nie zawsze im ufają, gdyż wielokrotnie pisze je samodzielnie odchodzący pracownik, który przynosi poprzedniemu przełożonemu dokument do podpisania.

To zagadnienie jest dla Ciebie absorbujące? Zobacz także podobne serwisy na ten przedstawiany temat, które z pewnością są podobnie wciągające.

Z tego też powodu zamiast samych opinii, warto jest zamieścić kontakt telefoniczny do bezpośredniego kierownika w byłej spółce. O wiele podniesie to naszą wiarygodność w oczach potencjalnego nowego szefa. To ważne, gdyż dla niego ocena wystawiona przez osobę, z jaką uprzednio ściśle współpracowałeś jest bardziej istotna niż nawet sugestia wyższego szczeblem prezesa. Jest tak z tego powodu, że taka osoba wielokrotnie podpisuje akta machinalnie.czytaj wpis alufelgi 15 alufelgi 15Twój bezpośredni szef z kolei zna Ciebie oraz Twoje doświadczenie i zdolności.

przedpokój

Autor: INVADO
Źródło: INVADO

Dodatkowo wartościowym źródłem informacji o Tobie mogą być referencje od klientów, z którymi uprzednio współpracowałeś. Możliwa jest sytuacja, kiedy posiadasz dużo opinii wystawionych przez poprzednich pracodawców. Oczywiście nie ma konieczności umieszczać je wszystkie w jednym CV.

Wystarczy skoncentrować się wyłącznie na ludziach, z którymi współpracowałeś najściślej. Ponadto opinie, które zamieszczasz w CV będą o wiele bardziej korzystne, jeśli podasz posady, jakie piastują osoby, na które się powołujesz.

About