Tag Archives: Unia Europejska
Punkty badań i kontroli – jaka jest ich rola?
Producenci maszyn są zobowiązani do przeprowadzenia czynności oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami określonej prawem dyrektywy (tak zwanej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), która precyzuje znormalizowany poziom bezpieczeństwa, gwarantujący luźny ruch materiałów na terenie UE. Poprzez wystawienie deklaracji zgodności i oznaczenie jej literami CE potwierdzają oni, że urządzenie albo towar spełnia wszystkie zasadnicze wymagania tej dyrektywy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.
Wspólnota Europejska oraz jej przydatne rozporządzenia
UE przekazuje krajom należącym do Wspólnoty różnego typu rozporządzenia. Kraje, które stają się państwami członkowskimi powinny liczyć się z tym, że będą one musiały zacząć stosować się do europejskich obostrzeżeń.