Punkty badań i kontroli – jaka jest ich rola?
Firmy produkujące maszyny są zobowiązane do przeprowadzenia procedury oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami określonej prawem dyrektywy (tak zwanej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), jaka precyzuje znormalizowany poziom bezpieczeństwa, zapewniający luźny ruch towarów na terenie UE. Przez sporządzenie oświadczenia zgodności i sygnowanie jej literami CE zaświadczają oni, że urządzenie albo maszyna spełnia wszelkie bazowe wymagania tego dokumentu dotyczące zdrowia i ograniczenia do minimum źródeł niebezpieczeństwa.

maszyna

Źródło: sxc.hu
Ocena bezpieczeństwa maszyn i kwestie projektowania maszyn i dostosowywania ich dokumentacji to bardzo obszerny temat. W przypadku projektantów maszyn do ich oceny konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu danych (parametrów) dotyczących komponentów stosowanych w tworzonym systemie bezpieczeństwa. Są parametry określające najczęstsze przyczyny awarii. Ocenia się też poziom wykonalnej niezawodności części.

Do wielu ocen wykorzystuje się różne aparaty poddające testom. Od pewnego czasu obostrzenia związane z normami bezpieczeństwa i zagadnieniami typu: ocena dostawców lub ich przyporządkowanie, są spotęgowane. Producenci i dystrybutorzy komponentów będą powinni zapewnić swoim klientom pakiet kompleksowych informacji, co z pewnością będzie potrzebne do wskazania właściwych parametrów, którym podlega ocena dostawców – .

Okazuje się, że duża ilość dostawców nie ma właściwych danych lub funkcjonują one w takim kształcie, że aby otrzymać dokumenty zgodne z nową normą, projektant musi sporządzić dodatkowo dużą ilość kalkulacji pomocniczych a ponadto zagwarantować, iż uwzględniono stosowane dane. Dochodzą do tego też kwestie praktycznej strony rozumienia przepisów, którym podlega ocena bezpieczeństwa ocena bezpieczeństwa maszyn maszyn.

Oczywiście rodzą się tu problemy natury interpretacyjnej i różnego odbioru pojęć normy i kategoryzowania różnych maszyn i ich komponentów. Dodatkowo dyrektywa reguluje również sprawę bezpieczeństwa powiązaną z obsługą maszyn zgodnie z załączonymi instrukcjami obsługi. Nieodłącznym elementem dostawy maszyn jest właśnie instrukcja obsługi. Błędne informacje zawarte w instrukcji mogą mieć konsekwencje prawne, jeżeli przyczyniły się do wypadku z udziałem danego urządzenia.

About

Categories: Bez kategorii Tagi: , , , , , , ,