Czy orientujesz się, jak zmienić sprzedawcę gazu? Wiele osób tego nie wie, lecz jest taka możliwość. O czym w takiej sytuacji pamiętać?
Tak samo jak w sytuacji energii elektrycznej, również przypadku kupna gazu, każdy konsument ma prawo wyboru sprzedawcy paliw gazowych. Zmiana sprzedawcy gazu polega w pierwszej kolejności na zawarciu umowy z nowym, wybranym przez klienta – sprzedawcą, który działa na terenie dystrybutora. Później obowiązkowe jest rozwiązanie obowiązującej umowy danym dostawcą.

Gaz

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Jeśli konsument miał dotąd umowę kompleksową, a z nowym sprzedawcą zawarł tylko umowę sprzedaży, niezbędne jest także podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z dystrybutorem. W świetle obecnie obowiązujących przepisów najistotniejszym warunkiem rozwiązania umowy w sytuacji zmiany sprzedawcy jest upływ czasu wypowiedzenia.

Po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą konieczne jest zgłoszenie tego zdarzenia dystrybutorowi. Do zrobienia wszystkich tego typu zadań konsument jest w stanie upoważnić inny podmiot, przykładowo nowego sprzedawcę. Dystrybutor ma obowiązek pozwolić konsumentowi paliw gazowych zmianę dostawcy, nie później niż w terminie dwudziestu jeden dni od momentu złożenia powiadomienia o zmianie sprzedawcy, przez odbiorcę albo upoważnionego przez niego sprzedawcę – polecamy.

Taka zmiana sprzedawcy nie może powodować zakłóceń w ciągłości dostaw gazu – spółka Handen.

O problemach dotyczących różnych tematyk dowiedzieć się można z internetu. Wówczas wystarczy przeczytać tekst o przedstawianym zagadnieniu oraz przedstawić szczegóły (http://www.poscontrol.pl/monitoring-bielsko-biala-cctv/).

Konsument powinien mieć możliwość sprawdzenia także, czy w umowie przedsiębiorstwo energetyczne, wbrew przepisom prawa – nie zastrzegło odmiennej formy odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do zrezygnowania umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, w terminie 10 dni od zawarcia tej umowy albo uzyskania informacji o prawie odstąpienia, przedsiębiorstwo energetyczne nie powinno żądać od niego tzw. odstępnego za skorzystanie z tego prawa. Podobnie sytuacja prezentuje się w przypadku umów realizowanych na odległość.

Ale uważajmy: zawierając umowę z nowym sprzedawcą i wypowiadając obowiązującą umowę, klient powinien zobaczyć jaki jest okres wejścia w życie nowego zobowiązania oraz rozwiązania aktualnej umowy. Trzeba też uważać na tak zwanepodwójne umowy. Zawarcie zupełnie nowej umowy bez weryfikacji przez konsumenta okoliczności rozwiązania poprzedniego zobowiązania, wiązać się może z negatywnymi skutkami prawnymi które wynikają z np. dublowania się umów. To bardzo ważne, powinniśmy o tym zwłaszcza pamiętać.

About